SecureChat

SecureChat

"When command chain has to work, come hell or high water“.

Patented (US10904929B2)

SecureChat
SecureChat
Purunematu taskukohane viimase ressursi kommunikatsioonisüsteem

SecureChat on küberturvaline digitaalne sidesüsteem, mis on välja töötatud kogenud sõdurite poolt riiklike sõjaväe- ja tsiviilorganisatsioonide jaoks, kes täidavad oma ülesandeid küberfüüsilises sõjapidamises või kriisiolukordades.

“SecureChat – kui käsuliin peab töötama, tulgu või veeuputus”.

Globaalne väljakutse

Väikestel ja keskmise suurusega riikidel, mis ei ole sõltuvad haavatavast fikseeritud infrastruktuurist, on turvaliseks sidepidamiseks piiratud võimalused. Täielikult usaldusväärsed militaarsed võrgusüsteemid vajavad satelliitide ja muu kuluka varustuse (nagu näiteks mobiilsete elektrijaamade) funktsioneerimist kõikides kriisisituatsioonides. Praktikas toimub kommunikatsioon väikeriikide ja suurriikide väeosade vahel kasutades avalikus võrgus olevaid telefone. See on lubamatu ja ei toimi reaalsetes kriisisituatsioonides või sõjaajal.

Lahendus: SecureChat

SecureChat
SecureChat

Kulutõhusus

Esimene tõeliselt taskukohane küberturvaline riiklike sõjaväe- või tsiviilorganisatsioonide põhiliste sidevajaduste süsteem. Töötav side on iga käsuliini alus nii sõjalises kui ka tsiviilkaitses. Üleriigiline sõltumatu võrgustik on loodud kasutades taskukohaseid ja kättesaadavaid komponente koos meie spetsiaalsete lisadega, mis tagavad militaarturvalisuse ja teevad mahavõtmise võimatuks.

SecureChat

Sõjaline side/SATCOM vs SecureChat

Kulukad sõjalised sidesüsteemid kasutavad mobiilseid mastijaamasid, kuid nende suuruse ja EMC-jalajälje tõttu on ka neid lihtne vastase poolt üles leida. Parem, aga palju kallim võimalus on kasutada satelliitsidet. SATCOM-süsteemid on kallid ja ainult suurriigid saavad endale lubada SATCOMi kasutamist.

SecureChat

Peer-to-Peer

SecureChat ei kasuta kindlat infrastruktuuri, tugijaamu, marsruutimistabeleid ega vaja eelkonfigureerimist. Meie lahenduse riistvara on lihtne, kuid selle tarkvara äärmiselt nutikas. See on infrastruktuurita peer-to-peer süsteem, mis võimaldab saata tekstisõnumeid, kaardiinfot ja “sitrep-e” suurte geograafiliste vahemaade taha isegi kriisiolukorra tipus, kus tsiviilvõrgud (sealhulgas TETRA) ja/või internet on tehtud kasutuskõlbmatuks.

SecureChat

Sõjalise tasemega krüpteering ja jälitamatus

AES256 krüpteering valikulise 1024-bitise võtmega, sõltuvalt ekspordituru litsentsidest. Sõnumi struktuuri variatsioon ja adaptiivne kompressioon kombineerituna targa veakorrektsiooniga võimaldavad väga tõhusaid väikseid pakette, mida on võimatu ilma võtmeta dešifreerida. Intra- Hardware Man-In-The-Middle rünnakute taluvus (olemas USA patendiluba). Kokkuvõttes, väikse raadiojalajäljega ja raske jälitatavusega kõrge turvatase, mis sobib kriitilise käsuahela sõnumite edastamiseks.

SecureChat

Androidi ja Windowsi tugi

SecureChati süsteemi tööpõhimõte on lihtne: saatja kirjutab lühikese tekstsõnumi (kuni 100 tähemärki) kasutades oma seadet (Android-telefon või sülearvuti) SecureChat tarkvaraga. Tarkvara konfigureerib sõnumi krüpteeritud andmevooks, mis edastatakse SecureChat modemi kaudu kergesse 5-25 vatisesse raadiosaatjasse.

SecureChat

Patenteeritud Tehnoloogia

Turvaline kasutegur ja konkurentsieelis suurima turuosa saavutamiseks. Üle viie aasta konkurentsieelist. Kõrge sisenemisbarjäär konkurentidele.

SecureChat

Sõjaline ja tsiviilotstarbeline kasutamine

Süsteemi saab kasutada kaasaegsete sõjaväe raadiotega, vanemate sõjaväe raadiotega ja paljude tsiviilotstarbeliste raadiosaatjatega. SecureChat modemi saab tavaliselt konfigureerida nii, et see kasutaks teenistuses olevaid ja sõduritele tuttavaid raadiosid. Tänu sellele ja kasutajasõbralikule kasutajaliidesele kulub keskmisele kasutajale õppimiseks vähem kui tund ja Android telefonide kasutajatele mõni minut.

SecureChat

Kui miski muu ei toimi...

SecureChat ei asenda rahuaegseid sidesüsteeme ega konkureeri kõigi kõrgtehnoloogiliste süsteemidega. SecureChat ei ole mõeldud suurte andmemahtude saatmiseks. See on loodud Lowtec'i põhimõttel: see on lihtne - ökonoomne - kergesti kasutatav - ja see edastab lühisõnumi või ülevaate situatsioonist kõigile, kes seda vajavad, niikaua kui nad on võrgus. See töötab ajal, kui sõjakriiside tõttu on rahuaja turvaline side tehniliste probleemide või vaenlaste häirete tõttu takistatud.

SecureChat
SecureChat

Välised artikklid ja pressiteated

Täiendav informatsioon

Olete valmis rääkima?

Võtke meiega ühendust